Hjälp gatubarnen

Allt för många barn har gatan som sitt hem.
Genom att stödja center dit barnen kan komma för att rehabiliteras, börja om i skolan och få trygghet, får de en andra chans.

Orsakerna varierar - mamma och pappa är borta, kanske räcker inte maten till. Många har sina familjer kvar, men känner sig inte trygga där.
Livet på gatan blir enda utvägen.

Barnen samlar skrot, tigger eller stjäl för att överleva. Det är vanligt med missbruk av alkohol och billiga droger för att döva hunger, misshandel och nattlig kyla.

Erikshjälpen arbetar med att fånga upp och rehabilitera gatubarn i flera länder.
Barnen ges en trygg plats att vara på och kan komma tillbaka till skolan. Personalen gör också hembesök hos deras familjer för att samtala om varför de började leva på gatan och försöka hitta lösningar på problemen som finns.

Genom stöd till fattiga familjer är arbetet också förebyggande för att undvika att fler barn hamnar på gatan.