Ko

Att få en ko förändrar livssituationen för en hel familj. Från att ha levt i svår fattigdom kan de bekosta mat, mediciner och skolgång för barnen.

På grund av torka har många massajer i Mashuru, Kenya, förlorat nästan alla sin boskap. Därmed har också deras inkomstkälla försvunnit.

Genom Erikshjälpen kan de mest utsatta familjerna få nya kor. Korna ger mjölk och försörjningsmöjligheter. Vårt arbete är en del i ett större projekt med vattenförsörjning, tillgång till mat och utbildning för barnen.

En hel ko kostar 2 000 kronor. Då ingår även kostnader för veterinärvård.
Givetvis kan du även köpa en halv ko, eller en fjärdedel.
Fyll själv i den summa du vill ge – varje bidrag har betydelse.