Get

En get kan förändra liv - den ger både näringsrik mjölk och en inkomst.

I Mashuru-distriktet i Kenya bor massajerna. Torkan gör att många familjer förlorat nästan all boskap – och därmed sin enda inkomstkälla.

Genom Erikshjälpen kan de mest utsatta få getter. Det gör att barnen får tillgång till näringsrik mjölk. Familjen kan också föda upp och sälja nya getter och på så sätt få en inkomst.
Att ge bort getter är en del i ett större projekt för att utveckla landsbygden i området. I arbetet ingår även arbete med rent vatten och skolgång.

Foto: Pelle Wahlgren