Där det bäst behövs

Genom att ge dit det bäst behövs - ger du också Erikshjälpen möjlighet att placera din gåva där behovet är mest trängande.

Oavsett vart din gåva går är barnen i centrum och vi ser alltid till hela sammanhanget kring just barnet.
Erikshjälpen arbetar för att utbilda och ge redskap för att människor själva ska kunna lösa problemen.

Det kan handla om att lära dem odla vattensnålt i ett område med återkommande torka och matbrist. Det kan också handla om att vara länken mellan den statliga sjukvården och människor i avlägsna byar som inte vet hur man kan få del av den service som finns tillgänglig.