Ungagerad

Välkommen till Erikshjälpens forum för ungas engagemang.

Ungagerad växer så det knakar

Nu finns det inte bara en tidning, det finns också lokalgrupper i  Erikshjälpens nya forum för ungas engagemang.

Syftet med Ungagerad är att lyfta barns rättigheter genom opinion, utbildning och information. Det övergripande målet är att bidra till Erikshjälpens vision om en värld där barns drömmar får liv.

Lokalgrupperna blir som en verkstad. Vi planerar kafékvällar, föreläsningar, diskussions- och samtalsgrupper, konserter, flashmobs med mera. I skrivande stund finns våra lokalgrupper i Göteborg, Lund, Stockholm och Jönköping.

Kolla in Ungagerads egna hemsida för mer information, www.ungagerad.nu


Ge av det vi har

Tre exempel på att ge är; av vår ekonomi, vår tid och våra idéer. Det är så vi förändrar världen och förvandlar liv.