Under Eriksdagen delas Eriksstipendiet ut till engagerade barn- och ungdomsledare.

Börjar den 29 apr, 2017 kl. 10:00 & slutar 29 apr, 2017 kl. 16:00

Eriksdagen firas 29 april

Lördagen den 29 april firas Eriksdagen i Erikshjälpen Second Hands butiker runt om i landet.

Under Eriksdagen skänker alla butiker varje år sin dagskassa direkt till Erikshjälpens verksamhet för barn.

Eriksstipendiet
Under Eriksdagen delas även Eriksstipendiet ut. Genom detta stipendium vill Erikshjälpen uppmärksamma lokala ledare för barn och unga i de kommuner där butikerna finns. Det kan vara en fotbollstränare, nattvandrare, scoutledare eller kanske en ”extrafarfar” som räcker till för hela kvarterets ungar. Stipendiet är på 5 000 kronor och ska användas i den verksamhet där stipendiaten är aktiv.

Här finns listan över samtliga Eriksstipendiater 2017 och när stipendiet delas ut i respektive second hand-butik.